blog dai lingual

Check back here every Friday to find out What's Going On.

 

Os gwelwch yn dda : Diolch 

 

(English versions follow below, text in bold are usable translations of some of the jargon : )

 

Dydd Gwener 31ain Gorffennaf 2020 : Friday 31st July 2020

 

Y Gymraeg yw iaith fyw hynaf yr ynysoedd yma : Welsh is the oldest living language on these islands

 

Rydym wedi arfer gyda gwybod mai y Gymraeg yw un o ieithoedd hynaf Ewrop.  Bu yna farddoniaeth adnabyddus yn y Gymraeg pedair canrif cyn i'r Normaniaid lanio.  Ond, yw henaint cymharol y Gymraeg yn peri i ni anghofio bod y broses o ddatblygu Saesneg fel prif iaith Lloegr – ac yn dilyn hynny, Byd Newydd America ayyb  yn wreiddiol yn gymysgedd bachog o Hen Saesneg (sef math o Almaeneg i bob pwrpas) a Ffrangeg William a'i griw? : ble oedd yna gyfle i symleiddio'r eirfa, fe'i cymrwyd pob tro.  Er enghraifft, pysgod: beth sy'n haws i'w ynganu?  - "poisson" Français neu "Fisch" Deutsch"Fisch" wrth gwrs: felly 'fish' yn wir yw pysgod yn Lloegr ac felly America heddiw. Gwenieithu yw galw'r Gymraeg yn "un o ieithoedd hynaf Ewrop", sy'n anwybyddu ffaith fwy pwysig o bosib: sef taw'r Gymraeg yw'r iaith fyw hynaf yn yr ynysoedd yma, Ynysoedd Prydain.  Mae'r ymadrodd "Ynysoedd Prydain" yn codi gwrychyn sawl un wrth gwrs, sy'n esiampl ddifyr o ba mor ymfflachymol mae enwau llefydd.  Mae ein prosiect @mapioCymru yn cynnig datrysiad arlein i'r rhwystredigaeth a deimlir gan selogion yr iaith trwy gynnig hafan arlein i bobl cymryd camau cadarnhaol i hyrwyddo enwau Cymraeg ar ein map arlein o Gymru sef openstreetmap.cymru trwy ddefnyddio gwefan osm.org .

 

Welsh is the oldest living language on these islands.

 

We're used to knowing that Welsh is one of the oldest languages in Europe.  To some extent this ignores the slightly more obvious, but less shared fact, that by a simple process of elimination Welsh must the oldest living language on these islands, the so-called British Isles.  According to a forthcoming book by Dr. Huw Williams, Ysbryd Morgan one of the reasons the moniker "British" began to be used around the time of Empire-building under (had a Welsh grandfather!) Elizabeth the First was in order to take advantage of Wales' legendary history.  In the current climate, does this Elizabethan-era tactic bring to mind Donald Trump's dangerous "America First" notion?; as here was a recently formed country with no substantial history of its own eager to find and build its own place in history; and so embraced and emphasised one facet of an already totemic culture in order to build an Empire around it.  Only that, the "British" Empire was seeking justification for how and why it thought it knew best - certainly better than what's now referred to as The Third World - whereas Trump seeks to bring his hegemony to what used to be referred to with the rather euphemistical (and historically relatively calm) "Melting Pot" nation.  Naming empires, and place names themselves has always been something of a political hot potato - if not an actual minefield - and the @mapiocymru project offers a peaceful solution to the ongoing Welsh debate/s by offering a haven for people to add Welsh place names to our online (Welsh government sponsored) map openstreetmap.cymru via OpenStreetMap.org

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© Dai Lingual

This website was created using 1&1 IONOS MyWebsite.