dai:l-y-blog

Dydd Mercher 23:8:2017 Wednesday

 

Dé Céadaoin

 

Bu dathliadau mawr yma yn Iwerddon wedi imi sylwi'r cysylltiad rhwng y ferf gryno 'bum' â :

 

The present habitual of in Irish

 

e.g. I am normally/usually home on Wednesdays

 

Bím sa bhaile de gnáth ar an Céadaoin.

 

Yn Gymraeg mae'r perthynas rhwng "Byddwn i..." sydd hefyd yn 'habitual' wedi achosi trafferth i feddylwyr mwy na mi, buaswn i'n honni...

 

 

Hefyd heddiw:

 

er ni fedraf y Wyddeleg; 

 

An féidir leat...?

 

: Are you able to...?

 

Canaf;

 

 in ann canadh 

 

: able to sing.

 

ffenest : fuinneog : window

 

Dydd Llun 27:3:2017 Monday

 

Dyma bris llwyddiant: 

 

the other blog I've recently committed to writing for a well known national [international really, as Wales is of course a footballing and rugby nation in its own right] broadcaster has inevitably affected the quality - and quantity - of this blog for which I can only apologise and ask that you immediately Google 'dai lingual bbc writersroom blog' to access higher quality content.

 

Dyma brys lwyddiant hefyd, roedden i wedi gobeithio dyblygu'r cynnwys fan hyn ond well ganddynt fy mod i'n cyfieithu yn slafaidd draw fan yna fel eu bod nhw'n galku cael y cynnwys andros o dda ddwy waith - gan fod pawb yn darllen y ddai, yn amlwg...

 

#WalesWrites rights! i bawb W

Dydd Gwener 24:3:2017 Friday

 

Nes i blog-io lot heddi ar yr hashnod #WalesWriters was my main hashtag of choice today at Chapter for @bbcwritersroom . 

Dydd Iau 23:3:2017 Thursday

 

Penblwydd y ferch heddiw. Y mab wedi pwdi braidd - cymrodd 61 lun o fy mrawd yn bwyta cawl o bysgod yn y Bae, i'w gweld dwi'n ofni byddai rhaid i chi f'ychwanegu ar y Weplyfr...le welwch chi hefyd luniau o Cleif Harpwood - anrhydedd cael clonc am #PopCymraeg gyda fynte neithiwr.

 

The remaining cat did a dirty protest - against what I'm not sure - although in literal terms I know it was my work PC so am typing this from a work iPad, which takes the piss a little bit.  #WalesWriters tomorrow...on that hashtag.

 

hwyl!

Dydd Mercher 22:3:2017 Wednesday

 

Byddai'n trydar yn Gymraeg am y digwyddiad #WalesWriters trwy'r dydd ar Ddydd Gwener mae'n debyg, maddewch felly'r iaith fain isod. SAESNEG MAWR... chwedl athrawon @penweddig wrs sgwrs.

 

I was in a very pleasant meeting this week which may - may not - have been held in Chatham House, which apparently means I can relate what was said but not by whom [in case, like me, you've ever wondered what that meant at the start of a meeting you're live tweeting - and tagging!].

 

Anyhow, for some reason (probably because I was there) the subject of the Welsh language came up - mae hyn yn digwydd yn weddol aml i fi mae'n rhaid dweud - and I felt compelled to say the middle classes (and above) had succeeded in preserving the language thus far.

 

Hynny yw, ddarllenais i rhywle - ddim yn aml mae dyn yn cael syniadau gwreiddiol fi'n ffindo - mae'r bobl sydd wedi gallu cynnal y Gymraeg yw'r rhai nad sydd wedi angen symud i gael gwaith, sydd heb gorfod gadael eu milltir sgwar o'r oherwydd bod ganddynt tir neu waith dibynadwy. Roedd fy nhadcu i yn Ngheredigion yn gweithio fel prifathro Ysgol Gynradd Llwyncelyn er enghraifft, yn un o deulu o ochrau Aberdyfi oedd yn draddodiadol yn gweithio ar longau a oedd yn teithio'r byd yn yr 19eg ganrif. 

 

If I had to supply evidence to support this theory, I'd point to where the language has struggled the most until recently - the South East M4 corridor which has suffered [yes considering Aberfan I do use that word pointedly] the most from mass industrialisation. Here, families from all over Wales who spoke Welsh were soon dissuaded from doing so by pit owners and by a colonial attitude that soon turned on the essence of being a small country next to a more powerful neighbour - our language and culture that are forever entwined

 

Hefyd, mi wn yn iawn bod yn gornel o Ogledd Cymru ble mae'r Gymraeg yw iaith y stryd, iaith y dafarn ac yn wir iaith y dosbarth gweithiol - pan oedd gwaith i gael hynny yw.  Ond a ydy'r bywyd yna wedi cael portread go iawn ar y cyfryngau?  Buaswn i'n dadlau bod angen i ysgrifennwyr creadigol Cymru edrych i bortreadu bywyd go iawn, y bywyd wnaeth cynnal eu Cymraeg hwy, cyn bod hi'n ry hwyr.

 

So perhaps after all that I am simply writing from my experience - certainly a solid middle-class background allowed me to develop to being fully bilingual, yet isn't that what we're here to do : to write about our Wales?

 

Dydd Mawrth 21:3:2017 Tuesday

 

Some ideas - as Morrissey might still sing - are better than others.  And fortunately, something in our evolutionary make-up (let's skip the Clarins gag shall we?) lets us know when he have that 'Eureka' moment : er does dim K yn bodoli yn Gymraeg felly dydi hynny ddim yn gallu digwydd yn Gymraeg, OK?

 

This week @bbcwritersroom is launched in Wales, so it's hopefully fitting to doff a cap to a writer with strong Cardiff connections and to remind ourselves of how Roald Dahl went to great lengths to preserve his great ideas even when at the wheel : which was both before mobile phone laws and mobile phones themselves.  Concerned he might forget the storyline he was working on whilst driving home, Dahl wrote

 

...in the dust on the boot of his car to ensure that he wouldn't forget it.  That single word went on to be the sequel to Charlie's Chocolate Factory, the Great Glass Elevator.

 

Doedd ei Gymraeg heb gyrraedd y lefel yna o ddyrchafiaeth debyg..er i fod yn deg buasai'n rhaid imi ofyn i Bruce am beth yw 'lifft' yn Gymraeg hefyd.  Eitha tebyg mai nid yng Nghymru oedd e'n byw bryd hynny, neu buasai'r syniad wedi diflannu gyda'r glaw!

Dydd Llun 20:3:2017 Monday

 

Ar ddiwrnod Hapusrwydd Rhyngwladol :

 

Owed to #internationaldayofhappiness

 

- gyda diolch i Siri am fedru deall Saesneg yn ddigon da i gymryd nodiadau adeiladol (os nad perffaith) o f'araith heno, gweler isod yn yr iaith fain -

 

Life is in notoriously difficult, and consequently people by now have many, many ways of deciphering its content and re-presenting it in a way that makes sense to us: be that via religion or science or song.

 

Another way of trying to find patterns in life that are worth repeating is telling stories: the stories we form about ourselves have long been recognised as being major psychological building blocks in developing a sense of self and therefore identity.  One of the most important factors to telling a good story is the ability to describe and transfer its emotional content effectively so that the reader can empathise with, and ultimately undertand the author better.

 

In that sense, stories are an all-important form of communication; and so in the lead up to this week's BBC writers' festival in Chapter in Cardiff this Friday, rather than repeating the traditional advice 'keep on reading' and 'keep on writing' one thing I'd like writers in Wales - and indeed Welsh writers - to consider is to gather experiences worth telling. Content is king! 

 

Somebody should tell Siri that, here are her pretty average attempts at keeping a note of my [experimental] anecdote, where Siri herself has deigned to changed the names in order to protect the innocent:

 

[MORE FYI THAN FYA]

 

for instance

 

when instant speed I had when I was about to phone for was the experience of being the person rest tomorrow for me to tell the rest my class that our form teacher wasn't there and they came and Fortuny her with apologies was asquint so run through misrouted wall squints not here to talk with Emma and was excruciating embarrassing for her she looked up from the rest of me because I was in trouble

but did find it to be generally hilarious and that was part of my story of the school that was one that's one example of generating self identity through storytelling I think

 

MAE DAI YN SIAPTR AR DDYDD GWENER HEFYD

Dydd Gwener 17:3:2017 Friday

I've started to record #PopCymraeg fan'nma hefyd [widjit]

Dydd Iau 16:3:2017 Thursday

 

I've started to record #PopCymraeg fan'nma:

 

Dydd Mercher 15:3:2017 Wednesday

 

Hybu #unwladdwyiaith heddiw.

 

A good day promoting a good project.

 

Dydd Mawrth 14:3:2017 Tuesday

 

Trés amusant : D

 

Dydd Llun 13:3:2017 Monday

 

Wedi dechrau recordio #PopCymraeg o ddifri heddiw efo: 

 

DJ Gareth Potter -

 

it's all about the Facebook Live , baby.

 

Dydd Gwener 10:3:2017 Friday

 

Cymru 21 Eire 9

 

Dydd Iau  9:3:2017 Thursday

 

#ByddedHysbys : rhaglen #radio am hanes #AllanOiPhen  Ffa Coffi Pawb  : Pwy oedd #DragonRwj ? #PopCymraeg

 

Who or what was the Dragon Rwj? Follow the #PopCymraeg hashtag to find out more...

Dydd Mercher  8:3:2017 Wednesday

 

So Switzerland has been acclaimed as the World's best country.  I'd hardly say that was neutral.

 

Prif destun trafod fy nghartref heddiw oedd safon bwyd ysgol.  Er, unieithrwydd y bwydlen oedd yn fy mhoeni i fwyaf. #unwladdwyiaith 

Dydd Mawrth  7:3:2017 Tuesday

 

Model's own

Dyna brand, yo.

Dydd Llun 6:3:2017 Monday 

 

Es i weld Dan Reed Network neithiwr yn y Globe, Caerdydd (nid Bangor!). Ofnadwy o dda.

 

As I mention above in Welsh, last night I went to see DRN in Cardiff's Globe - a former cinema although theatre would have been more useful metaphorically speaking - and they were [literaral translation] awfully good.  Here's their setlist via Soundcloud.

 

I also think it's interesting and worth noting that that particular juxtaposition occurs both in Welsh and English.

 

Fair Trade Fortnight... I'm still in.

Dydd Gwener 3:3:2017 Friday

 

Penwythnos #masnachdeg.

 

Fair Trade Fortnight... I'm all for it.

Dydd Iau 2:3:2017 Thursday

 

Today was National Book Day, so naturally as a successful blogger I was in an foul mood all day.

 

Yr wythnos hon yw'r hiraf i bob rhiant yng Nghymru, David.

 

Dydd Mercher 1:3:2017 Wednesday

 

#talubils

 

...did the the little things, David.

 

Gyda llaw fi wnaeth awgrymu bod ymgyrch Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r hashnod #pethaubychain er nad oedd hynny wedi talu unrhyw bils! Ond fel mi oedd Dewi Sant yn awgrymu, mae angen helpu'r rhai sydd methu helpu eu hunain.

 

Dydd Mawrth 28:2:2017 Tuesday

 

Busy week : wythnos frysur [fem. / benywaidd] 

 

If in doubt, don't kick it out like Wales should have done against England - you can frequently tell if a noun is masculine or not by putting THE definite article [see what I did there?] in front of it. e.g. cath + bach > y gath fach.

 

Actually, dydi hynny ddim yn gweithio gyda 'wythnos', ond fel wedes i, 8nos brysur...

Dydd Llun 27:2:2017 Monday

 

 

Annwyl Bawb,

dyma wahoddiad i chi ymuno gyda ni yng Nghyngor Tref Aberystwyth D.Sadwrn yma [4ydd o fis Mawrth] i glywed y diweddaraf yn nhaith Radio Beca i wasanaethu Cymunedau Cymraeg gorllewin Cymru.

Oherwydd bod dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn digwydd yn y dref ar y Sadwrn, hoffwn estyn gwahoddiad i chi ymuno gyda ni pryd bynnag sy'n gyfleus i chi yn ystod y diwrnod, - gan gofio y byddwn yn ymuno gyda'r Parêd ei hun am 1yp :

AGENDA CYFARFOD CYHOEDDUS CYNGHRAIR CYMUNEDAU CYMRAEG

10:30yb Paned a sgwrs.

11:00    Croeso a Chyflwyniad: Prosiect #UnWladDwyIaith, wedi ei ariannu gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.

11:45    Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Cynghrair Cymunedau Cymraeg

12:30     Toriad am ginio ac i ymuno gyda Pharêd Dydd Gŵyl Dewi 

 2:00yp Cyflwyniad gan Lowri o Radio Beca ar Gyfathrebu Cymunedol Cyfoes.

 3:30      Unrhyw Fusnes Arall, a phaned arall!

Gobeithio gallwch ymuno gyda ni, bydd y syniadau a thrafodaethau mwyaf difyr yn gallu cael eu rhannu trwy ein cyfryngau cymdeithasol ninnau, wrth gwrs [ gweler isod]!  Gan fod gymaint o themau i'w trafod, y gobaith yw y bydd yna ambell i ateb i ambell i gwestiwn yn dod i'r golwg cyn yr etholiadau cyngor sy'n ein hwynebu ni cyn hir...

Gwelwn ni chi yna, os na welwch chi ni gynta' ar ein ffrwd/ydoedd byw!

Am fwy o wybodaeth, neu os oes unrhyw gwestiwn, dewch i gyswllt wrth gwrs.

gyda diolch

David Wyn 

dailingual@icloud.com 

http://cymunedau.org 

http://twitter.com/cynghrair 

http://facebook.com/cymunedaucymraeg

 

 

---------- 

gwybodaeth bellach


 

Y brif thema dan sylw yn y bore bydd #UnWladDwyIaith , prosiect sydd wedi ei ariannu yn barod gan Gronfa LoteriArian i Bawb; felly os am wybod sut gall eich cymuned chi elwa o fod yn rhan o hynny, ceisiwch ymuno gyda ni os gwelwch yn dda.

Y gobaith yw, y bydd modd i'r Gynghrair ddychwelyd i'w nodau craidd o hybu gweithredu trwy Gymraeg yn y gymuned trwy'r gwaith hwn wrth gydweithio gyda sefydliadau addysg; e.e. a bydd ysgol gyfun yn lleol i chi am i'w disgyblion wirfoddoli gyda'ch cyngor cymuned leol er enghraifft?

Os oes yna alw am rannu neu i'ch grwp chi fynychu ein cyfarfod dros y we trwy dechnoleg [Skype e.e.] yna byddwn yn gallu ymchwilio hynny. Ac os nad oes gennych yr adnoddau i ganiatai hynny, dewch i gyswllt a fe wnewn ni geisio eich cynghori.

Dewch i Gyngor Dref Aberystwyth i'n Cyfarfod Blynyddol er mwyn trafod unrhyw themâu / problemau hoffwch chi godi. Eto, i wireddu hynny dewch i gyswllt, rydym ni am fod yn sefydliad sydd nid yn unig yn atebol i'n haelodau ond hefyd yn gweithredu ar eu cyfer, fel oedden ni wedi gwneud yn llwyddiannus yn y maes cynllunio trwy #DatblyguYBoblLeol a darlledu #caruS4C.

Dydd Gwener 24:2:2017 Friday

 

DL is unwell.

Dydd Iau 23:2:2017 Thursday

 

Today's special AKA heddiw arbennig yw : @dafyddapllwyd

gan mod i wedi cael cais i rannu'r darn o gerddoriaeth orau nes i (hyd yn hyn!) : gyda diolch i'r Dubrobots' remix of O Fri fyi.

Dydd Mercher 22:2:2017 Wednesday

 

Today's AKA heddiw : pancymru !

 

Braf i gael croeso yn Gymraeg gan @FfilmCymruWales  @BAFTACymru Nice to hear some #Welsh at the Atrium  #baftacymru #Caerdydd

 

 

Dydd Mawrth 21:2:2017 Tuesday

 

Gwylio Music for Misfits on TV on indie.

Not appointment television! (originally on 16/10/15 ie wel fi wedi bod yn fishi hefyd!) #caruS4C

 

#daiawn Telesgop. 

 

2 flynedd ers i ni golli Dr. Meredydd Evans: singer, campaigner, philosopher. #cofioMerêd

Dydd Llun 20:2:2017 Monday

 

Not had a single original thought today.

 

Dyna yw bywyd y cyfieithydd?:

diwrnod o negeseuon.

 

Dydd Gwener 17:2:2017 Friday

 

Ymwelwyr o dramor heddiw:

 

'Mind' is a #synonym  for 'remember' in #Tyrone  : e.g. I couldn't mind that I wasn't supposed to tweet about my in-laws on Friday night.

 

Dydd Iau 16:2:2017 Thursday 

 

Nothing Ever Happens

Nothing happens at all

The needle returns to the start of the song

And we all sing along like before

...and we'll all be lonely tonight / and lonely tomorrow 

 

Del Amtri wrth gwrs, a dwi'n cofio fersiwn angerddol yn cael ei chanu ar y ffordd adref o gig unwaith, gan M. Owens, a ganodd hefyd y gân Tîm Hywel Eisteddfod Penweddig tua'r un adeg a barnwyd gan Rhodri Cerrig Melys neb llai i fod yn fuddugol y flwyddyn honno...gyda diolch i 'Step On' gan The Happy Mondays am "ysbrydoli" fy nghyfansoddiad cerddorol rhaid cyfaddef.

 

Fodd bynnag, Deezer wedi dyfalu yn gywir y bore hwn fy mod yn mwynhau'r gân hon ar eu system dewis cerddoriaeth 'Flow', ond mae eu gwasanaeth Premium am ddim wedi dod i ben heddiw ac fel Cardi ddim yn sicr byddai'n parhau i wrando ar Deezer oherwydd bod ansawdd y sain ddim mor dda o yfory 'mlaen:

 

"They're burning the synagogue at six o'clock and we'll all go along like before" > a warning from history via Del Amitri, of course. 

Dydd Mercher 15:2:2017 Wednesday 

 

Taith i Frynbuga, tref fy medydd.

 

I was Usk-ing for it today.

Dydd Mawrth 14:2:2017 Tuesday

 

Ymchwil x-ray treatment.

Dydd Llun 13:2:2017 Monday

 

Problemau cysylltiad we yn Sir Feirionydd:

 

internet connectivity problems in Montgomeryshire!

 

Dydd Gwener 10:2:2017 Friday

 

#WelshLanguageMusicDay !  A time to celebrate #PopCymraeg ...

 

Roeddwn i ar #tarorpost heddiw, nid yn sôn am y tro buais i yn y Daily Post fel "failed singer songwriter" ond yn hytrach gwneud cyfweliad o ddifri am ofal iechyd iaith Gymraeg. Gallwch wrando eto fan hyn.

Dydd Iau 9:2:2017 Thursday

 

Draw i'r Atrium i fwynhau ffilm #Swn10 S4C Green Bay Media, & On Par Productions film screening at the Atrium, a great night topped off with a wristband to watch the bands in Gwdihw play: Big Fat Astronauts were great.

 

Diolch!

 

Dydd Mercher 8:2:2017 

 

Cyfarfod Rhieni dros Addysg Gymraeg yn Ysgol Plasmawr; trafodiad ble bu yna gytundeb ar draws y pleidiau bod angen hyrwyddo a hwyluso'r Gymraeg yng Nghaerdydd, ond tipyn o ddiffyg dealltwriaeth gan rai o'r gwleidyddion am beth yw gweithredu yn Gymraeg - fel mae Cyngor Gwynedd yn gwneud, siwr iawn.

 

8:2:2017 Wednesday

 

RhAG meeting in Plasmawr with the chance to quiz local politicians. 

 

Quote of the night, courtesy of Neil McEvoy [Plaid Cymru]:

 

"What we need to do is to market the benefits of Welsh...this hasn't been done in Cardiff". 

 

Amen to that.

Dydd Mawrth 7:2:2017 Tuesday

 

Cyfarfod BAFTA Cymru efo comisiynwyr Channel 5.  A dyma gomisiynwyr sydd yn delifro yn ddyddiol.

 

By night, scripting and strategy meeting with The Boat Club, Wales' only funny sitcom-writing comedy writing team Cadi a Lleucu  , see!

 

by Dai...

Dydd Llun 6:2:2017 Monday

 

Er mwyn cadw llinyn cyswllt a thema yn gyffredin rhwng y blog yma a fy nghyfres o ddyddiaduron nas argraffwyd 1987-1994, mae'n ddyletswydd arnaf i adrodd nid yn unig enillodd Cymru eu gêm yn erbyn Yr Eidal ddoe, ond hefyd curodd Manchester United Caerlŷr hefyd!: 

 

...to follow the style and content of my series of (unpublished) diaries in my 1987-94 opus, it would be remiss of me not to mention that not only did Wales eventually beat Italy yesterday [a point which is not a bonus] but also Man Utd beat Premier League Champions too!  This kind of unreflective reflections can still be accessed daily at my sports [& music} twitter @dafyddapllwyd .   

Dydd Gwener  3:2:2017 Friday

 

Heno roedd Jnr wedi synnu bod cwpl o weithwyr llawrydd eraill wedi dod i gyswllt ynglŷn â gwaith posib.

"Sut mae nhw wedi clywed o ti?" gofynnodd, 

"Angry Birds?":

Was feeling magnanimous this evening so didn't bother with correcting my daughter's reflexive Welsh grammar.

She somehow assumes that dai:lingual is only well known in the Angry Birds gaming sector/ community. Not sure how she got that idea. GTG, BRB.

Dydd Iau 2.2:2017 Thursday

 

Cyfarfod Blynyddol Rhieni dros Addysg Gymraeg yng Nghasnewydd.  Ar ôl ceisio tywallt te i fi fy hun ges i'r cyfle i ofyn i'r arbenigwr iaith Heini Gruffudd paham oedd e'n meddwl bod y paned yn blasu fel coffi: wnaethom sylweddoli fy mod i wedi tywallt coffi ar ben PG Tips.

 

#GwionLewis barrister, broadcaster and author called upon the legal world to work closer with the education sector in Wales at RhAG's AGM tonight. 

 

 

Dydd Mercher  1.2:2017 Wednesday

 

Cyfarfod defnyddiol a difyr efo BECTU.

 

Met with BECTU to discuss the enigma that is dai : lingual.

 

[D.S. dyna oedd y disgrifiad Wicipedia o'r cwmni cyn golygu pellach]

 

P.S. : D.S.[Dalier Sylw] = N.B in Welsh. 

 

P.P.S. : P.S. = O.N. [Ôl Nodyn] 

 

P.P.P.S. = O.O.O.N a.y.y.b. [ ac yn y blaen...= etc!]

31:1:2017 Tuesday

 

Fact of the Day via @Firefox :

Despite the #fact that only 1/4 of the world speaks it, over 1/2 the #world's #websites are in #English!

 

 

Dydd Mawrth  31:1:2017 

 

Mae 52% o wefannau'r byd yn Saesneg, er taw dim ond 25% o'r byd sy'n deall yr #iaith honno. [ #ffaith via @firefox ] ...Cadno  #arDân

 

Dydd Llun  30:1:2017

 

Sgwrs gyhoeddus:

 #DatganoliDarlledu #Caerdydd @grwpdigidol @cymdeithas @chaptertweets 

 

Sianel Pedwar Pwy? 

 

#caruS4C

 

30:1:2017 Monday

 

Cymdeithas’ meeting on the future of broadcasting in Wales at Chapter finishes early to allow participants to make it to the anti-Trump march being held in Cardiff city centre.

Dydd Gwener  27:1:2017 Friday

 

Un o uchafbwyntiau'r wythnos: trefnu / awgrymu mai Dr. Dylan Foster Evans oedd y dyn ei hun i adrodd stori Santes Dwynwen i gynulleidfa'r Wyn arall: 

Wynne Evans on BBC Radio Wales

 

Dylan Foster Evans was the natural choice for telling the truth behind the legend of St. Dwynwen, after he showed his nous for Welsh history on our Eisteddfod preview programme last year.

Dydd Iau  26:1:2017 Thursday

 

absolutely struggling to do the dai-ly duties for this. new blog

anodd sybcontracto'r dasg hefyd ar hyn o bryd! Oes unrhywun wedi llwyddo i gadw dyddiadur wedi Ionawr? Falle fydd yna waith ar gael i chi yma cyn bo hir...! ; D

Dydd Mercher  25:1:2017 Wednesday

 

#SantesDwynwenDay is trending in my part of the world! [i.e. Penarth]

 

Stori mor drist...ei hanes hi hynny yw, nid bod y peth yn "trendio".  Santes Dwynwen Hapus?

Dydd Mawrth  24:1:2017 Tuesday

 

Mostly added video links to yesterday's entry.

 

Ddoe nes i ychwanegu'r fideos i'r isod.

Dydd Llun  23:1:2017 Monday

 

Dyfyniad annisgwyl at eich sylw heddiw:

 

"We're given angry hearts but anger's not enough" - Duran Duran, o bawb!

 

Duran not given enough credit for their contribution to the UK's dance music scene : they wrote a number of Euro-dance tunes: from "All She Wants Is" to "Drowning Man" that - amongst other things - gave remix work to up-and-coming dance gurus like D:REAM.

 

O.N. Gwrddes i efo'r bachan D:REAM Paul Kennedy unwaith, doedd e ddim yn hapus iawn efo Tony Blair!  #ThingsCanOnlyGetBetter  , medde fi.

 

Dydd Gwener  20:1:2017 Friday

 

Cwrs Cynhyrchu Creadigol rhan dai:

 

was asked to remain silent for 60 seconds. Nearly cried.

 

Dydd Iau  19:1:2017 Thursday

 

Cwrs Cynhyrchu Creadigol yn Llandaf. Wedi blino nawr!

 

Planning a Powerful Presentation on American Football for tomorrow!

 

Dydd Mercher 18:1:2017 Wednesday

 

Cyfarfod i greu digwyddiad aml-ddiwylliannol ym Merthyr Tudful.

 

Meeting to plan an event to celebrate multiculturalism in Merthyr Tydfil.

 

 

 

Dydd Mawrth 17:1:2017 Tuesday

 

Met a few fans of Pobl y Cwm & Ffermio in Merthyr market.

 

Trafodaeth ddifyr am #datganolidarlledu : mwy i ddilyn, Wyn

 

Dydd Llun 16:1:2017 Monday 

 

#hwylfawrvine

 

Ymgasglu hoff vine's actually dead now. twitter next? : by the same marketing-mad hands as what did for MySpace No Doubt; Auto DM city isn't as pretty as it used to be. 

 

Unwaith eto diweddaru via'r ffôn er - dyfalwch - ie EE wedi cyfaddef nad oes signal ym Mhenarth nawr. Felly'n gorfod cymryd galwadau'n ddiwifr tra yn y tŷ hefyd.

 

 

Dydd Gwener 13:1:2017 Friday 

 

Mwynhau gwrando ‘to ar Dr. Meredydd Evans yn sgwrsio - a chanu! - #gwerin

#DynYPethe @ Cymru FM : 

> is the first radio programme to have been broadcast on Cymru FM, Môn FM & Radio Beca:

Gwrandewch yma : Listen here

 

 

 

Dydd Iau 12:1:2017 Thursday 

 

Cyfarfod ag AM eto.

 

Watched, rather than listened to, Red Dragon.

 

Dydd Mercher 11:1:2017 Wednesday 

 

‪Y ffordd orau i ddweud "I'm thirsty" yw, "mae syched arna i" mae'n debyg.

 

I AM THIRSTY too!  Any port in a storm...any port? 

 

[Must be drunk within approx. 30 days of opening / end of Jan, whichever comes first]

 

N.B. : D.S.

 

"cheesy" = "cawslyd"

 

Dydd Mawrth 10:1:2017 Tuesday 

 

‪Diolch Kath @ Dempseys invited us in to film our #gwerin gigs in 2013 which included some of the finest output of the whole project #DerynPur #SaveDempseys

 

 

Dydd Llun 9:1:2017 Monday

 

#SaveDempseys & its Four Bars! :

 

Diolch Kath am ein hannog i greu,hybu a recordio holl gigs #TwmpathMynIau gan gynnwys Huw Pritchard ar gyfer fy mhrosiect MA Pan Wales. Wnaethom brofi bod posib hybu gigs #Cymraeg gan ddefnyddio dim ond y cyfryngau newydd / cymdeithasol heb wastraffu papur ar gyfer posteri ym mhobman.

 

 

Dydd Gwener 6:1:2017 Friday

 

Cyfarfod BBC Cymru Wales Creative Production meeting.

 

Cinio gyda Mam[gu]'s little sister Auntie T treated us to a lunch at Jamie's in Yr Aes : The Hayes before that disappears, apparently.  They should be alright after all the posh lemonade I had mind you. 

 

#pop

 

 

Dydd Iau 5:1:2017 Thursday

 

This is a meeting partly inspired by the success of our #loveS4C : #caruS4C campaign that I'm helping to organise on behalf of the Welsh Alliance of Communities : Cynghrair Cymunedau Cymraeg get in touch for further information or to take part!

 
02/02/2017 - 19:00
 

7pm, nos Iau, 2il Chwefror 2017

Caernarfon

Sianel Pedwar Pwy? Datganolwn Ddarlledu - Trafodaeth Caernarfon

Mae Llywodraeth Prydain yn cynnal adolygiad o S4C yn 2017. Dewch i leisio barn am yr ymgyrch i ddatganoli darlledu a beth fydd rôl S4C fel darlledwr datganoledig.

A ddylai Awdurdod S4C droi yn “Gorfforaeth Darlledu” cyffredinol i Gymru? A ddylai fod yn gyfrifol am ddarlledu ym mhob iaith? Ac ar bob platfform? A ddylai S4C neu gorff arall fod yn gyfrifol am ail a thrydedd sianel deledu a gorsafoedd radio Cymraeg?

 

 

Dydd Mercher 4:1:2017 Wednesday 

 

Sgwennu hwn o fy ffôn symudol. Sy'n haws o ran to bach [mae yna do bach at dŷ ond does dim to bach ar do] os nad o ran buaeddfwrdd...bysedd-fwrdd!

 

Just phoned EE [Eff-all Everywhere] to complain that their mobile is intermittent. "No problem at alll!" said my new 'buddy' in Derry...well tbh there is a problem otherwise I wouldn't have picked up the phone, bud.  Ironically, updating this blog from Penarth on my data via the intermittent mobile signal m. Tsk

 

 

 

Dydd Mawrth 3:1:2017 Tuesday

 

Wedi cael y dyddiad yn y drefn gywir heddiw!  Sef penblwydd Radio Cymru yn ddeugain. Dwi'n 40 hefyd, gobeithio eu bod nhw'n teimlo'n dipyn gwell nag oeddwn i peth cyntaf y bore 'ma a hithau yn ddiwrnod cyntaf yn ôl y gwaith! 

 

Today is the 40th birthday of BBC Radio Cymru, a station we contributed the programme "Wedi'i Phennu yn y Fenni" to last year as a preview of the National Eisteddfod in Abergavenny; and the pics and video are still up!: 

 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b07lx3rr 

 

 

Dydd Llun 1:2:2017 Monday

 

Diddorol nodi taw 2016 oedd hi ddoe!

 

Couldn't get the year right yesterday.  Unable to get the month right today. #hardtimes 

 

#BNDd ?

 

 

 

Dydd Sul 1:1:2016 Sunday

 

Sunday, bloody Sunday: did you know that Morrissey's [in]famous song about Sundays was in fact composed in Borth?

 

Borth: pen/tref nid yn unig sy'n cyfeirio at ei hun fel unig porth ardal Aberystwyth : Y Borth, ond hefyd sy'n lleoliad posib gogyfer a year dot Cymru. Ond efo saith milltir o dywod.

 

Let us write your success story! / Gallwn ysgrifennu eich hanes chi er mwyn creu dyfodol disglair!

Am gael sylw i'ch stori chi ar gyfryngau'r Cymry?

Yna cysylltwch gyda ni!

 

Looking to increase your presence in Welsh media?

 

Contact us today to put our team to work for you.

 

Clients

 

 

We can provide Welsh-language solutions for your company,

including a full translation, copywriting and copy-editing service.

 

Our recent portfolio includes proofreading and indexing recent academic texts,

and providing Welsh-language blogs and reports on Cardiff City FC.  

 

 

What's new?

 

Newydd newydd:

 

ebost newydd david.wyn AT dailingual DOT cymru

 

email shows off the new .cymru domain!

 

 

Instagram
Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© Dai Lingual

This website was created using 1&1 IONOS MyWebsite.